Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia e-usług medycznych w działalności ESCULAP”

Realizacja projektu pt.: Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia e-usług medycznych w działalności ESCULAP” Współfinansowanego z: EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W ramach osi priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” Działania 2.1 „E-USŁUGI” Poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel główny projektu: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez … Czytaj dalej Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia e-usług medycznych w działalności ESCULAP”