Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia e-usług medycznych w działalności ESCULAP”

StopkaUE

Realizacja projektu pt.:

Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia
e-usług medycznych w działalności ESCULAP”

Współfinansowanego z:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W ramach osi priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA”
Działania 2.1 „E-USŁUGI”
Poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny projektu:

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną ESCULAP mieszkańcom powiatu wołomińskiego poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcją transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Całkowita wartość realizowanego projektu – 2 202 025,95 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR – 80%,

Beneficjent: „ESCULAP” ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

 

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

  Wyrażam zgodę na przesłanie przez ESCULAP, ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz administra- cyjnymi.

  ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

  Zapraszamy do naszej przychodni

  Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

  Kontakt

  Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

  Rehabilitacja: 22 761 90 80

  Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

  Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

  Fax: 22 761 92 78

  e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

  Unia Europejska
  © Copyright 2017 Esculap   |   Realizacja MediaHealth