Dla pacjenta

Rejestracja do poradni Medycyny Rodzinnej

Aby zarejestrować się na wizytę do pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie (tel: 22 761 90 35)
 • mailowo wysyłając dane na adres kontakt@esculap-przychodnia.pl

Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powinni złożyć wypełnione deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
Deklarację można wypełnić osobiście w naszej placówce lub elektronicznie za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl

Więcej informacji

Rejestracja do poradni Medycyny Rodzinnej dla dzieci

Aby zarejestrować się na wizytę do pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie (tel: 22 761 92 77)
 • mailowo wysyłając dane na adres kontakt@esculap-przychodnia.pl

Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powinni złożyć wypełnione deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
Deklarację można wypełnić osobiście w naszej placówce lub elektronicznie za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl

Rejestracja na wizytę do poradni specjalistycznych

Aby zarejestrować się na wizytę do pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie (tel: 22 761 90 35)*
 • mailowo wysyłając dane ze skierowania na adres kontakt@esculap-przychodnia.pl*

*Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty

Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych  korzystają (art. 57 ustawy*):

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017)
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018

Gdzie znajdują się Rejestracje

Rejestracja do lekarzy rodzinnych dla dzieci znajduje się na parterze
Rejestracja do lekarzy rodzinnych dla dorosłych znajduje się na  1 piętrze

Rejestracja do poradni neurologicznej dla dzieci znajduje się na parterze (w poradni dziecięcej)

Rejestracja do poradni specjalistycznych znajduję się na na 1 piętrze (tel: 22 761 90 35) (poradnie: alergologiczna, chirurgiczna, dermatologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, ginekologiczna, laryngologiczna, okulistyczna, poradnia leczenia zeza).

Rejestracja do poradni specjalistycznych znajduję się na na 2 piętrze (tel: 22 761 90 80) (poradnie: kardiologiczna, neurologiczna dla dorosłych, leczenia uzależnień, zdrowia psychicznego, rehabilitacyjna dla dzieci i dorosłych).

Rejestracja na badania z zakresu medycyny pracy

Szczegółowe informacje odnośnie badań zakresu medycyny pracy

Badania laboratoryjne

Materiał na badania pobierany jest codzienne w godzinach 7:45-9:30.
Więcej informacji

Kopia dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Ceny za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Wydanie dokumentacji medycznej – 1 strona- 0,30 zł

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej.

Pacjenci mają prawo do wydawania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo.

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych „RODO”

Szczegółowe informację odnośnie przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

Cennik świadczeń medycznych

Konsultacja lekarza Medycyny Rodzinnej:   150 zł
Konsultacja lekarza specjalisty:                      150 zł  (z wyłączeniem lekarza okulisty)
Konsultacja lekarza okulisty:                          200 zł

Szczegółowy Cennik Usług Medycznych

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Transport Sanitarny
 • Gabinet Pielęgniarki Szkolnej
 • Gabinet (poradnia) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
 • Gabinet (poradnia) Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

 • Poradnia Medycyny Rodzinnej
 • Poradnia Alergologicznej
 • Poradnia Diabetologicznej
 • Poradnia Endokrynologicznej
 • Poradnia Kardiologicznej
 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii
 • Poradnia Neurologicznej
 • Poradnia Neurologicznej dla dzieci
 • Poradnia Położnictwa i Ginekologii
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Chirurgii ogólnej
 • Poradnia Chirurgii dla dzieci
 • Poradnia Okulistycznej
 • Poradnia Okulistycznej dla dzieci
 • Poradnia Poradnia Leczenia Zeza
 • Poradnia Otolaryngologicznej
 • Poradnia Otolaryngologicznej dla dzieci
 • Poradnia Urologicznej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla dzieci
 • Poradnia Logopedycznej

W ramach Poradni Rehabilitacyjnej

 • Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku / oddziale dziennym
 • Zespół Rehabilitacji Domowej
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
Poradnia Medycyny Pracy
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Punkt szczepień
Pracownia USG
Pracownia angiografii w ramach poradni okulistycznej
Pracownia laseroterapii w ramach poradni okulistycznej

Prawa Pacjenta

Informacja odnośnie Praw Pacjenta.

Informacja o Prawach Pacjenta na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Przydatne linki

Informacje dla pacjenta NFZ: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/
Rzecznik praw pacjenta http://www.bpp.gov.pl/

 

 

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

  Wyrażam zgodę na przesłanie przez ESCULAP, ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz administra- cyjnymi.

  ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

  Zapraszamy do naszej przychodni

  Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

  Kontakt

  Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

  Rehabilitacja: 22 761 90 80

  Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

  Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

  Fax: 22 761 92 78

  e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

  Unia Europejska
  © Copyright 2017 Esculap   |   Realizacja MediaHealth