Dla pacjenta

Rejestracja do poradni Medycyny Rodzinnej (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Aby zarejestrować się na wizytę do pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie (tel: 22 761 90 35)
 • mailowo wysyłając dane na adres kontakt@esculap-przychodnia.pl

Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powinni złożyć wypełnione deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
Deklarację można wypełnić osobiście w naszej placówce lub elektronicznie za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl

Więcej informacji

Rejestracja do poradni Medycyny Rodzinnej dla dzieci (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Aby zarejestrować się na wizytę do pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie (tel: 22 761 92 77)
 • mailowo wysyłając dane na adres kontakt@esculap-przychodnia.pl

Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powinni złożyć wypełnione deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
Deklarację można wypełnić osobiście w naszej placówce lub elektronicznie za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl

Rejestracja na wizytę do poradni specjalistycznych

Aby zarejestrować się na wizytę do pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie (tel: 22 761 90 35)*
 • mailowo wysyłając dane ze skierowania na adres kontakt@esculap-przychodnia.pl*

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • ginekologiczno położniczej
 • onkologicznej
 • psychiatrycznej
 • wenerologicznej
 • dentystycznej

Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych  korzystają (art. 57 ustawy*):

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017)
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018

Gdzie znajdują się Rejestracje

Rejestracja do lekarzy rodzinnych dla dzieci znajduje się na parterze
Rejestracja do lekarzy rodzinnych dla dorosłych znajduje się na  1 piętrze

Rejestracja do poradni zdrowia psychicznego i do poradni leczenia uzależnień znajduje się na parterze (tel: 22 602 06 62)

Rejestracja do poradni specjalistycznych znajduję się na na 1 piętrze (tel: 22 761 90 35) (poradnie: alergologiczna, chirurgiczna, dermatologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, ginekologiczna, laryngologiczna, okulistyczna, poradnia leczenia zeza).

Rejestracja do poradni specjalistycznych znajduję się na na 2 piętrze (tel: 22 761 90 80) (poradnie: kardiologiczna, neurologiczna dla dzieci i dorosłych, rehabilitacyjna dla dzieci i dorosłych).

Rejestracja na badania z zakresu medycyny pracy

Szczegółowe informacje odnośnie badań zakresu medycyny pracy

Badania laboratoryjne

Materiał na badania pobierany jest codzienne w godzinach 7:45-9:30.
Więcej informacji

Kopia dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Ceny za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Wydanie dokumentacji medycznej – 1 strona- 0,30 zł

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej.

Pacjenci mają prawo do wydawania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo.

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych „RODO”

Szczegółowe informację odnośnie przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

Cennik świadczeń medycznych

Szczegółowy Cennik Usług Medycznych

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Transport Sanitarny
 • Gabinet Pielęgniarki Szkolnej
 • Gabinet (poradnia) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
 • Gabinet (poradnia) Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

 • Poradnia Alergologicznej
 • Poradnia Chirurgii ogólnej
 • Poradnia Chirurgii dla dzieci
 • Poradnia Diabetologicznej
 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii
 • Poradnia Endokrynologicznej
 • Poradnia Kardiologicznej
 • Poradnia Neurologicznej
 • Poradnia Neurologicznej dla dzieci
 • Poradnia Okulistycznej
 • Poradnia Okulistycznej dla dzieci
 • Poradnia Poradnia Leczenia Zeza
 • Poradnia Otolaryngologicznej
 • Poradnia Otolaryngologicznej dla dzieci
 • Poradnia Położnictwa i Ginekologii
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Logopedycznej

W ramach Poradni Rehabilitacyjnej

 • Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku / oddziale dziennym
 • Zespół Rehabilitacji Domowej
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
Poradnia Medycyny Pracy
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Punkt szczepień
Pracownia USG
Pracownia angiografii w ramach poradni okulistycznej
Pracownia laseroterapii w ramach poradni okulistycznej

Prawa Pacjenta

Informacja odnośnie Praw Pacjenta.

Informacja o Prawach Pacjenta na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Przydatne linki

Informacje dla pacjenta NFZ: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/
Rzecznik praw pacjenta http://www.bpp.gov.pl/

 

 

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth