O nas

+
Lat
doświadczenia
+
Przyjętych
Pacjentów rocznie
Poradni
Specjalistycznych

Szanowni Państwo,

Esculap Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką jakością usług medycznych i promowaniem zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
Oferta placówki dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań pacjentów w każdym przedziale wiekowym.
Za obsługę pacjentów odpowiada kompetentny i odpowiedzialny personel medyczny.
Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają otrzymane certyfikaty i wyróżnienia.
W Esculap sprawnie funkcjonuje wiele poradni specjalistycznych, w których pracuje wykwalifikowany personel medyczny posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje.

Historia przychodni

Naszą misją od pierwszego dnia działalności, a potwierdzoną Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001 : 2009, jest:

Otwarcie na problemy rodziny jako całości i partnerskie podejście do pacjenta

Impulsem do powstania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w listopadzie 1998 roku, była reforma Służby Zdrowia i przekonanie, że na jej bazie i w oparciu o finansowanie z Budżetu Państwa będzie można zrealizować misję, której pozostajemy wierni do dnia dzisiejszego:

Otwarcie na problemy rodziny jako całości i partnerskie podejście do pacjenta.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku podpisany został pierwszy kontrakt z Kasą Chorych obejmujący usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

esculap przychodnia

Od tego momentu wszyscy zdaliśmy sobie sprawę jak wiele ta nowa dla całego systemu Opieki Zdrowotnej sytuacja budzi pytań i wątpliwości nie rzadko też kontrowersji, nie pomniejszając jednak szansy jaka się równocześnie zarysowała.

Kolejnym wyzwaniem było maksymalne rozszerzenie zakresu oferowanych usług o poradnie specjalistyczne z rehabilitacją na czele, w sposób gwarantujący pełną kompleksowość oferowanych usług.

Byliśmy pierwszym w województwie Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który podpisał kontrakty specjalistyczne z Kasą Chorych.

Poradnia okulistyczna dysponująca najnowocześniejszym sprzętem ambulatoryjnym oraz rehabilitacyjna proponująca kompleksowe zabiegi gwarantujące standard niemal sanatoryjny, są powodem do dumy.

Wszystkie te lata pokazały nam, że instytucja lekarza rodzinnego oparta na wzajemnym zaufaniu, gdzie lekarz oprócz ciągłego dbania o dobrostan psychofizyczny pacjenta, jest równocześnie jego opiekunem, przewodnikiem, a wręcz powiernikiem, ma bardzo głęboki sens.

Do tej pory zaufało nam już kilkadziesiąt tysięcy pacjentów objętych opieką lekarza pierwszego kontaktu oraz oraz kilkanaście tysięcy korzystających ze stałych bądź przejściowych konsultacji specjalistycznych, okulistycznych, rehabilitacyjnych i innych.

Właśnie to zadowolenie naszych pacjentów jest największą nagrodą za wkład pracy i często borykanie się z przeciwnościami losu, jednak wypełnienie postawionej sobie na wstępie misji i postrzeganie jej pozytywnego odbioru przez otoczenie nakłania do dalszej jeszcze intensywniejszej pracy.

Zwieńczeniem tych działań było uzyskanie w sierpniu 2007 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2001.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że patrzymy optymistycznie w przyszłość licząc, że nasz trud zaowocuje dalszym rozwojem i kolejnymi sukcesami, z których będziemy korzystali wszyscy, a w szczególności pacjenci otrzymujący w naszych murach usługę stojącą na najwyższym poziomie.

Zapewniamy:

 • Kompleksowe usługi w ramach kontraktów z NFZ
 • Krótki okres oczekiwania
 • Zapisy osobiste oraz telefoniczne
 • Fachową i rzetelną opiekę
 • Niestandardowe, indywidualne podejście do potrzeb i preferencji pacjenta
 • Miłą atmosferę
 • Po wyczerpaniu limitów możliwość preferencyjnych usług komercyjnych

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

 • Lekarz pierwszego kontaktu
 • Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna
 • Położna środowiskowo rodzinna

Poradnie Specjalistyczne:

 • Alergologiczna
 • Chirurgiczna
 • Dermatologiczna
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Ginekologiczno – położnicza
 • Kardiologiczna
 • Neurologiczna
 • Okulistyczna
 • Otolaryngologiczna

Rehabilitacja Lecznicza:

 • lekarska opieka rehabilitacyjna
 • zabiegi fizjoterapeutyczne
 • rehabilitacja zaburzeń wieku rozwojowego
 • rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji dziennej

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Medycyna Pracy

Badania:

 • Laboratoryjne
 • EKG
 • USG
 • RTG
 • Holter EKG, RR
 • Echo serca
 • Spirometria
 • Pole Widzenia

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth