Aktualności

Rozeznanie rynku nr RR/01/02/2019 – Stacja Aktywizacji

05.02.2019

Dotyczące realizacji  zakupu stacji aktywizującej do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Firma Esculap Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania ofert dotyczących stacji aktywizującej do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych wraz z programem komputerowym.

1.             Zamawiający:

Esculap sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki, NIP: 125-11-65-265

2.             Przedmiot zamówienia:

Stacja do rehabilitacji, aktywizująca do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych

KOD CPV:
33158000-2 – Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
37426000-0 – Sprzęt do ćwiczeń równowagi

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku:

Rozeznanie rynku nr RR/01/02/2019 Dotyczące realizacji zakupu stacji aktywizującej do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych.

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr RR/01/02/2019
Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku nr RR/01/02/2019
Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku nr RR/01/02/2019

3.             Oferty

Informujemy, iż w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/01/02/2019 wpłynęły 2 oferty.
O wyniku postępowania poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.

4.             Wybór oferty

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku nr RR/01/02/2019 na dostarczenie stacji aktywizującej do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych wraz z programem komputerowym wybrana została oferta firmy:

PEM Medic
Ul. Dźwiękowa 16, 02 857 Warszawa

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły 2 oferty:
1) PEM Medic, ul. Dźwiękowa 16, 02 857 Warszawa – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
2) Elecpol Sp. z o. o., ul. Łużycka 34a , 61-614 Poznań – oferta uzyskała ocenę 96,42 pkt.

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth