Aktualności

Rozeznanie rynku nr RR/02/02/2019 – zakup sprzętu do zajęć

26.02.2019

Rozeznanie rynku nr RR/02/02/2019 dotyczące realizacji  zakupu sprzętu do zajęć (kpl. obejmujący m.in. sprzęt lekki do ćwiczeń aerobikowych, grupowych i wysiłkowych, sprzęt sportowy/rehabilitacyjny)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Firma Esculap Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania ofert dotyczących zakupu sprzętu do zajęć
(kpl. obejmujący m.in. sprzęt lekki do ćwiczeń aerobikowych, grupowych i wysiłkowych, sprzęt sportowy/rehabilitacyjny)

1. Zamawiający:

Esculap sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki, NIP: 125-11-65-265

2. Przedmiot zamówienia:

Stacja do rehabilitacji, aktywizująca do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych.

KOD CPV:

37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37420000-8 – Sprzęt gimnastyczny

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku:

Rozeznanie rynku nr RR/02/02/2019 dotyczące zakupu sprzętu do zajęć
Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr RR/02/02/2019
Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku nr RR/02/02/2019
Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku nr RR/02/02/2019

Sprostowanie pomyłki pisarskiej zawartej w Rozeznaniu Rynku nr RR/02/02/2019

 

4. Pytania do zapytania ofertowego RR/02/02/2019

W dniu 01.03.2019 wpłynęło pytanie:
„Proszę o podanie parametrów „Linki spacerowe” pozycja nr:13”

Odpowiedź: Lina spacerowa powinna mieć następujące parametry: 4 liny, 4 rurki wzmacniające, 4 krążki, 2 krążki od podwyższonym poziomie trudności.

5.             Oferty

Informujemy, iż w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR/01/02/2019 wpłynęły 2 oferty.
O wyniku postępowania poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.

6.             Wybór oferty

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku nr RR/02/02/2019 na dostarczenie sprzętu do zajęć (kpl. obejmujący m.in. sprzęt lekki do ćwiczeń aerobikowych, grupowych i wysiłkowych, sprzęt sportowy/rehabilitacyjny)  wybrana została oferta firmy:

PEM Medic
ul. Dźwiękowa 16, 02-857 Warszawa

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły 2 oferty:
1) PEM Medic, ul. Dźwiękowa 16, 02-857 Warszawa – oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
2) Elecpol Sp. z o. o., ul. Łużycka 34a , 61-614 Poznań – oferta uzyskała ocenę 94,85 pkt.

 

 

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth