Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI”

01.09.2018

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Esculap sp. z o.o. zaprasza dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej do wzięcia udziału w programie profilaktycznym pn. „Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI”.

 

Program jest adresowany do 65 dzieci z powiatu wołomińskiego: 32 dziewczynek i 33 chłopców ze zdiagnozowaną chorobą kręgosłupa. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

W trakcie trwania projektu uczestnicy otrzymają:

  • 3 konsultacje lekarskie (początkową, kontrolną i końcową)
  • atrakcyjne grupowe zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu (z możliwością odbycia zajęć indywidualnych w razie potrzeby)
  • zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże (na podstawie zaleceń lekarskich)
  • 5 spotkań motywacyjnych z psychologiem dziecięcym
  • warsztaty edukacyjne (dla dzieci, ich rodziców/opiekunów) na temat profilaktyki wad kręgosłupa
  • materiały edukacyjne

Po zakończonym programie uczestnicy otrzymają:

  • zalecenia lekarskie
  • zestaw ćwiczeń możliwych do wykonania w domu

Na warsztaty edukacyjne zapraszamy również nauczycieli i pracowników instytucji zajmujących się dziećmi (MOPS,OPS itp.). Prosimy o wcześniejsze zapisy, ze względu na ograniczoną  liczbę miejsc.

Termin realizacji projektu: 3.09.2018 – 31.10.2019

 

 

 

Projekt dofinansowany w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth