Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Walczymy z otyłością z dużą dbałością – program dla uczennic i uczniów klas I-VI”.

01.09.2018

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Esculap sp. z o.o. zaprasza dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej do wzięcia udziału w programie profilaktycznym pn.
Walczymy z otyłością z dużą dbałością – program dla uczennic i uczniów klas I-VI”.

 

Program jest adresowany do 70 dzieci z powiatu wołomińskiego: 33 dziewczynek i 37 chłopców ze zdiagnozowaną otyłością. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

W trakcie trwania projektu uczestnicy otrzymają:

  • 3 konsultacje lekarskie (początkową, kontrolną i końcową)
  • atrakcyjne grupowe zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu (z możliwością odbycia zajęć indywidualnych w razie potrzeby)
  • spotkanie motywacyjne z psychologiem dziecięcym
  • 5 porad dietetycznych
  • warsztaty edukacyjne (dla dzieci, ich rodziców/opiekunów) na temat zachowań prozdrowotnych, zdrowego stylu żywienia i aktywności fizycznej
  • materiały edukacyjne

Po zakończonym programie uczestnicy otrzymają:

  • zalecenia lekarskie
  • zestaw ćwiczeń możliwych do wykonania w domu
  • zalecenia dietetyczne

Na warsztaty edukacyjne zapraszamy również nauczycieli i pracowników instytucji zajmujących się dziećmi (MOPS,OPS itp.). Prosimy o wcześniejsze zapisy, ze względu na ograniczoną  liczbę miejsc.

Termin realizacji projektu: 1.08.2018 – 30.09.2019

 

Projekt dofinansowany w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth