Medycyna Pracy

Ofertę badań z zakresu Medycyny Pracy kierujemy przede wszystkim do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, na których ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy zapewnianej swoim pracownikom.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Art 12 USTAWY z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej  umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.”

Kompleksowa opieka medyczna z zakresu medycyny pracy obejmuje:

Całościowe badania medycyny pracy:

 • Badania wstępne:
  • przed zatrudnieniem pracownika,
  • przy zmianie stanowiska pracy,
  • po wystąpieniu nowych narażeń na stanowisku pracy
 • Badania okresowe:
  • przed wygaśnięciem ważności ostatnio wydanego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.
 • Badania kontrolne:
  • przed powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.
 • Badania sanitarno – epidemiologiczne

Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 • Badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy,
 • Konsultacje lekarzy innych specjalności w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach,
 • Badania dodatkowe:
  • laboratoryjne,
  • diagnostykę obrazową (RTG),
  • elektrodiagnostykę (EKG),
  • spirometria,
  • audiogram,
  • pole widzenia
  • psychotechnika
  • inne wymagane badania.

Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy.

Organizacja badań z zakresu medycyny pracy:

 • Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy realizuje wykwalifikowany personel medyczny.
 • Badania pracowników  przeprowadzane  są  zgodnie  z  wymogami  prawa pracy.
 • Organizujemy badania  w  taki  sposób,  aby  skrócić  nieobecność pracownika w pracy do minimum,
 • Nasze usługi  dostosowujemy  tak,  by  zawsze  były  zgodne  z  aktualnymi przepisami prawa pracy.

Podpisanie umowy

W celu podpisania umowy na badania z zakresu medycyny pracy prosimy o kontakt: mp@esculapmarki.pl

Każdy pracownik udający się na badania z zakresu medycyny pracy, powinien mieć wypełnione skierowanie.

Wzór skierowania na badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy

Wzór skierowania na badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth