Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI

Tytuł projektu: Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI

Cele projektu:

  • Cel główny: Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych uczniów z powiatu wołomińskiego.
  • Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie wykrywalności schorzeń kręgosłupa u 65 dzieci z klas I-VI szkół podstawowych z powiatu wołomińskiego w latach 2018-2019. 2.Zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia z uwzględnieniem chorób kręgosłupa w grupie 200 osób w latach 2018-2019

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany w terminie od 3.09.2018r do 31.10.2019r. Zadania, które zostaną zrealizowane w projekcie to:

  1. Diagnostyka i kwalifikacja uczestników/ uczestniczek.
  2. Interwencja terapeutyczna (zajęcia ruchowe, nadzór fizjoterapeuty, zajęcia z psychologiem).
  3. Badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji, końcowe.
  4. Działania informacyjno – edukacyjne (dla dzieci, rodziców/opiekunów/osób z otoczenia dzieci).
  5. Działania edukacyjno – szkoleniowe (warsztaty z zakresu zachowań prozdrowotnych w dziedzinie

dbałości o kręgosłup dla personelu medycznego POZ).

 

Wartość projektu: 367 478,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 293 982,50 zł

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Webinarze poświęconemu tematyce walki z otyłością wśród dzieci.
Webinary realizowane są za pośrednictwem platformy Zoom.

Data webinaru: 23.12.2020 godzina 18:00

ID: 753 063 8230
Hasło: Esculap

Data webinaru: 29.12.2020 godzina 18:00

ID: 753 063 8230
Hasło: Esculap

 

Prosimy o logowanie się na spotkanie minimum 5-10 minut przed jego rozpoczęciem.
Pozwoli to na punktualne rozpoczęcie Webinaru.

Materiały z warsztatów:

Prezentacja
Profilaktyka Wad Postawy
Materiały dla dzieci z klas 1-3
Materiały dla dzieci z klas 4-6
Materiały dla Rodziców
Ergonomia Stanowisk

Ankiety

Ankieta dla Dzieci przed warsztatami on-line

Ankieta dla Dzieci po warsztatach on-line

Ankieta dla Rodziców przed warsztatami on-line

Ankieta dla Rodziców po warsztatach on-line

Instrukcja logowania na Webinar umieszczona jest na dole strony.

Dziękujemy za udział w Webinarze.

Instrukcja logowania na Webinar:
1) Należy kliknąć przycisk: „Udział w Webinarze” (Screen 1)

2) Na otwartej stronie należy kliknąć: „Launch Meeting” (screen 2)

3) Następnie może pojawić się komunikat o konieczności zainstalowania aplikacji Zoom (Screen 3)

4) Po zainstalowaniu aplikacji Zoom należy kliknąć „Join from Your Browser” (Screen 4)

5) W kolejnym okienku należy podać swój Nick (np. Imię i pierwsza litera nazwiska)

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth