Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI

Tytuł projektu: Gry i zabawy zamiast wady postawy – program dla uczennic i uczniów klas I-VI

Cele projektu:

  • Cel główny: Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych uczniów z powiatu wołomińskiego.
  • Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie wykrywalności schorzeń kręgosłupa u 65 dzieci z klas I-VI szkół podstawowych z powiatu wołomińskiego w latach 2018-2019. 2.Zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia z uwzględnieniem chorób kręgosłupa w grupie 200 osób w latach 2018-2019

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany w terminie od 3.09.2018r do 31.10.2019r. Zadania, które zostaną zrealizowane w projekcie to:

  1. Diagnostyka i kwalifikacja uczestników/ uczestniczek.
  2. Interwencja terapeutyczna (zajęcia ruchowe, nadzór fizjoterapeuty, zajęcia z psychologiem).
  3. Badania lekarskie: początkowe, w połowie interwencji, końcowe.
  4. Działania informacyjno – edukacyjne (dla dzieci, rodziców/opiekunów/osób z otoczenia dzieci).
  5. Działania edukacyjno – szkoleniowe (warsztaty z zakresu zachowań prozdrowotnych w dziedzinie

dbałości o kręgosłup dla personelu medycznego POZ).

 

Wartość projektu: 367 478,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 293 982,50 zł

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przesłanie przez ESCULAP, ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji dotyczących spraw związanych z konsultacjami medycznymi oraz administra- cyjnymi.

[recaptcha]

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Poradnia dziecięca

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2017 Esculap   |   Realizacja MediaHealth