Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/10/2018 dotyczące realizacji prac remontowych

03.10.2018

Szanowni Państwo,
w związku z brakiem ofert na zapytanie z dnia 3.10.2018 r.
Esculap Sp. z o.o. przedłuża okres na składanie ofert do dnia 19.10.2018 r.
oraz zmienia okres realizacji zamówienia.

W związku z realizacją projektu „Walczymy z otyłością z dużą dbałością – program dla uczennic i uczniów klas I-VI” w ramach
Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Firma Esculap Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania ofert dotyczących realizacji prac remontowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku:

Rozeznanie rynku Esculap Remot

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 4 Obmiar z KNR

Załącznik 5 Odpowiedzi na pytania

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 29.10.2019 do 16.11.2019.
Miejscem realizacji usługi będzie miejsce realizacji projektu ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: j.wiacek@esculapmarki.pl
lub dostarczona na adres: Esculap sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Oferta i załączniki powinny być podpisane przez Oferenta.

Termin nadsyłania ofert 19.10.2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY

Informujemy iż w najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ADVENTIS SERHIY POLNYY z którą została podpisana umowa na wykonanie prac remontowych.

< Powrót

ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki

Zapraszamy do naszej przychodni

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 19.00

Kontakt

Rejestracja dorośli: 22 761 90 35

Rehabilitacja: 22 761 90 80

Poradnia dziecięca: 22 761 92 77

Rejestracja PZP PLU: 22 602 06 62

Fax: 22 761 92 78

e-mail: kontakt@esculapmarki.pl

Unia Europejska
© Copyright 2024 Esculap   |   Realizacja MediaHealth